Thứ Sáu, Tháng Tư 3, 2020
- Advertisement -
Nếu các bạn đã rành rẽ những quy trình phổ biến của một chương trình tuyển dụng Management Trainee (Quản trị viên tập sự) thì sẽ không lạ gì với vòng thi được xem...
Chị tổng hợp loạt bài viết trên trang chuongkhoidiem.com liên quan đến Assessment Center - Business Case/Challenge ở đây để các bạn tham khảo cho dễ nghen ^^ 🔹 5 tiêu chí đánh giá và...
Chị tổng hợp loạt bài viết trên trang chuongkhoidiem.com liên quan đến interview và phỏng vấn ở đây để các bạn tham khảo cho dễ nghen ^^ 🔹 Nguyên tắc 5L khi phỏng vấn sinh...
Nếu nhóm xảy ra mâu thuẫn khi phân công hoặc khi chọn đáp án, đưa ra kết quả thì phải làm sao? Ví dụ nhóm của em, em đề nghị các bạn làm finance...
Bài thi thảo luận nhóm trong Management Trainee thường có 2 phần: analysis (phân tích) và recommendation (đề nghị) thì cả nhóm nên cùng nhau giải quyết hay chia ra? Và vì các bạn đều...
Khi thảo luận các bạn quá hiếu thắng và nói nhiều (aggressive), luôn miệng thảo luận thậm chí em đã giơ tay xin phát biểu mà các bạn vẫn cố cướp lời làm em...
Trong vòng thảo luận nhóm của chương trình Management Trainee, các vai trò cần phân trong một nhóm khoảng 5 người là gì? Cách phân chia vai trò trong nhóm thực ra không có câu...
Khi em đề nghị team cần 1 leader thì các thành viên khác gạt đi ko thực hiện thì làm thế nào?  Em rất muốn làm leader nhưng các bạn đều tranh nhau làm...
Chị đặt tựa đề trên vì Management Trainee không phải là một công việc mà là một vai trò thì đúng hơn, vì bạn sẽ làm công việc theo đúng tính chất của phòng...
video
💎 Xem xong clip thì tự tin ứng tuyển nhé ^^. Prudential, Unilever cũng đang mở tuyển chương trình MT luôn nha, thông tin tại: bit.ly/ckd-uflp-mt-2020 (Unilever) ; bit.ly/ckd-prud-mt-2020 (Prudential) và http://bit.ly/mtprogram2020 (Tổng hợp các chương trình)...